Không có thay đổi đối với đường tăng giá Bạch kim - Phân tích - 2-9-2020


Economy analysis


Mặc dù giá Bạch kim giao dịch chậm gần đây, sự ổn định của nó trên đường trung bình động 55 và đóng cửa tích cực hơn trên 915,00 khẳng định sự tiếp tục tích cực trong giai đoạn sắp tới.

Do đó , chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi để thu thập thêm động lực tích cực để tiếp tục tăng và vượt qua mức 980,00 để mở đường ghi lại các mục tiêu bổ sung tại 1045,00 và 1105,00.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là từ 915,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng