Giá đồng vẫn tăng - Phân tích - 2-9-2020


Economy analysis


Giá đồng hình thành mức phục hồi tiêu cực tạm thời để kiểm tra mức 2.9800 và tăng cơ hội thu thập thêm động lượng tích cực, nhắc nhở bạn rằng kịch bản tăng giá phụ thuộc vào sự ổn định của hỗ trợ quan trọng 2.7800, cho phép chúng tôi chờ đợi để thu thập thêm động lượng tích cực tiếp theo là bắt đầu ghi lại các mục tiêu chính ở mức 3,1200 và 3,3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,9500 đến 3,1200

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng