USDCHF đang phục hồi - Phân tích - 02-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua sau khi tìm thấy hỗ trợ vững chắc tại 0,9000, để kiểm tra các khu vực 0,9100 hiện tại, nhận thấy rằng stochastic cho thấy các tín hiệu quá mua rõ ràng, để hỗ trợ việc tiếp tục di chuyển bên trong kênh giảm chính xuất hiện trên biểu đồ, chờ đợi sẽ phục hồi theo chiều hướng giảm giá để tiếp tục xu hướng giảm giá chính một lần nữa.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay trừ khi giá phục hồi để phá vỡ 0,9150 và giữ trên nó, lưu ý rằng mục tiêu đầu tiên được thể hiện bằng thử nghiệm 0,9000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9020 và kháng cự 0,9150.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá