GBPUSD kích hoạt mô hình tích cực - Phân tích - 08-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã vi phạm mức 1,2515 một cách rõ ràng và đóng nến hàng ngày phía trên nó, để hoàn thành việc hình thành mô hình đầu và vai đảo ngược mà các dấu hiệu của nó xuất hiện trên biểu đồ và kích hoạt kịch bản xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và nhắm mục tiêu Mức 1,2777 là chủ yếu.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được dự kiến ​​cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi EMA50, lưu ý rằng việc phá vỡ 1,2515 sẽ ngăn mức tăng đề xuất và đặt giá dưới áp lực tiêu cực trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1,2480 hỗ trợ đến 1,2660 kháng cự.

Xu hướng dự kiến cho hôm nay: Bullish