AUDUSD bắt đầu tiêu cực - Phân tích - 02-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD mở giao dịch hôm nay với xu hướng giảm giá bổ sung để tiếp cận mức hỗ trợ quan trọng 0,7325 và giá cần phải củng cố trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động trong giai đoạn sắp tới, vì việc phá vỡ nó sẽ gây ra nhiều sự sụt giảm hơn để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá quanh mức 0,7230 trước khi có bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào.

Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá được điều chỉnh bởi sự ổn định giá trên 0,7325, được hỗ trợ bởi EMA50 và stochastic, lưu ý rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở 0,7485.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7300 và 0,7420

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng