Giá dầu Brent tăng lên - Phân tích - 02-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy các giao dịch tích cực bình tĩnh để bắt đầu kiểm tra ngưỡng 46,00, chờ đợi động cơ tích cực giúp đẩy giá để đạt được nhiều mức tăng hơn trong các phiên sắp tới, vì mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở 47,60, tiếp theo là 49,00.

Nhìn chung, mức tăng sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định trên 44,95.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 44,95 hỗ trợ và kháng cự 47,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng