Không có tin tức về giá dầu thô - Phân tích - 02-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô không có biến động mạnh trong các phiên trước, tiếp tục dao động quanh mức 43,05, do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có giá trị như hiện nay mà không có bất kỳ thay đổi nào trong thời gian tới, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá ở trên 42,20, trong khi mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là 45,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng