Giá bạc đối mặt với mức kháng cự vững chắc - Phân tích - 02-09-2020


Economy analysis


Giá bạc đã tiếp cận rào cản 29.00 vào ngày hôm qua và bật xuống rõ ràng để kiểm tra đường EMA50, tiếp tục tạo thành hỗ trợ tốt đối với các giao dịch trong ngày, nhận thấy rằng stochastic bắt đầu trùng lặp tích cực, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, tổ chức bên trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về xu hướng tăng trừ khi phá vỡ mức 26,90 và giữ ở dưới mức đó, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi đang ở ở mức 29,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 27,50 và kháng cự 29,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Tăng giá