USDCAD cố gắng tích cực - Phân tích - 02-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua sau khi tìm thấy hỗ trợ vững chắc tại mức cản 1.3000, để tiếp cận kiểm tra mức kháng cự ban đầu hiện giảm xuống 1.3100, tạo thành yếu tố bảo vệ đầu tiên cho sự tiếp tục của kịch bản tiêu cực.

< p>

Đường EMA50 tiếp tục tác động tiêu cực lên giá, trong khi stochastic tiếp cận vùng quá mua, do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1.2960 , trong khi đạt được nó yêu cầu giữ dưới 1.3100 và quan trọng nhất dưới 1.3160.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2990 và kháng cự 1.3120.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm