USDJPY xung quanh đường trung bình động - Phân tích - 02-09-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY dao động quanh đường EMA50, giải quyết quanh ngưỡng cản 106,00 và miễn là giá dưới 106,44, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị trong giai đoạn sắp tới, chờ đợi để có động cơ tiêu cực đẩy giá tiếp tục giảm rằng mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 105,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 105,20 và kháng cự 106,44

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm