EURUSD đạt được một số điều chỉnh giảm - Phân tích - 02-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã cung cấp các giao dịch tiêu cực ngày hôm qua để đạt được một số điều chỉnh giảm cho sóng tăng cuối cùng, nhận thấy rằng đường EMA50 đáp ứng mức điều chỉnh Fibonacci 50%, trong khi stochastic cho thấy các tín hiệu bán quá mức rõ ràng.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi đề xuất sự phục hồi tăng giá từ các khu vực hiện tại để tiếp tục xu hướng tăng giá chính, mà các mục tiêu chính của nó bắt đầu ở mức 1.2005, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.1860 sẽ thúc đẩy giá đạt được mức giảm nhiều hơn và hướng tới xu hướng chính Đường hỗ trợ của kênh tăng giá xung quanh 1.1765 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1840 và kháng cự 1.2005.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng