EURUSD giữ ổn định tích cực - Phân tích - 08-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giải quyết trên mức 1.1270, vì EMA50 đáp ứng hỗ trợ này để tăng thêm sức mạnh cho nó, trong khi stochastic cho thấy các tín hiệu bán quá mức, hỗ trợ cơ hội tăng giá để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn , mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1.1420. .