Phân tích cuối ngày cho EURUSD 01-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực rõ ràng sau khi gặp khó khăn để quay trở lại kênh tăng giá nhỏ, để hướng tới kiểm tra tiềm năng đến mức hỗ trợ chính 1.1845, lưu ý rằng việc giữ trên mức này là quan trọng để tiếp tục xu hướng tăng chính mà nó nhắm tới bắt đầu ở mức 1,2000 và mở rộng lên 1,2175.