Boeing suy giảm cùng với đường xu hướng tăng - Phân tích - 01-09-2020


Economy analysis


Giá của Boeing đã giảm 2,26% trong phiên trước với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày, với các tín hiệu tiêu cực từ RSI, trong khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại cao hơn, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự đầu tiên tại 194,64, với điều kiện hỗ trợ 166,30 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng