Disney kết thúc thấp hơn - Phân tích - 01-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Disney đã giảm 2,71% trong phiên vừa qua với các tín hiệu tiêu cực từ RSI trong khi giải phóng tình trạng bão hòa mua quá mức và thu thập động lực để giúp nó tăng trở lại, đồng thời giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với sự hỗ trợ từ 50 ngày SMA.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng trở lại, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự 139,93, với điều kiện mức hỗ trợ 127,48 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng