Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 01-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy một số xu hướng giảm giá sau khi chạm đến đường kháng cự của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, trong khi stochastic bắt đầu cố gắng thu thập động lượng tích cực trên các khung thời gian trong ngày, chờ tiếp tục xu hướng tăng giá chính mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 0,7485, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 0,7325 để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7350 và 0,7480

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng