Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 01-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giao dịch tích cực để cố gắng di chuyển khỏi đường EMA50, nhận được tín hiệu tích cực bởi stochastic, hỗ trợ cơ hội tiếp tục tăng trong các phiên sắp tới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở 47,60 và mở rộng đến 49,00, trong khi việc phá vỡ 44,90 đại diện cho yếu tố tiêu cực sẽ tác động lên giá để bắt đầu sóng giảm điều chỉnh trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,70 và kháng cự 47,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng