Cập nhật giữa ngày cho Dầu thô 01-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tích cực bình tĩnh để di chuyển trên ngưỡng 43,05, được thúc đẩy bởi sự tích cực ngẫu nhiên, để củng cố kỳ vọng đạt được nhiều mức tăng hơn trong các phiên sắp tới và chúng tôi tin rằng con đường đang mở ra để hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi. 45,00, lưu ý rằng giá di chuyển bên trong kênh tăng hỗ trợ cơ hội đạt được các mục tiêu đã chờ đợi, trong khi giữ trên 42,20 thể hiện điều kiện quan trọng để tiếp tục đà tăng được đề xuất.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng