Cập nhật giữa trưa cho Silver 01-09-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục đạt được mức tăng để đạt đến ngưỡng rào cản 29,00 đô la ngay bây giờ, chờ đợi mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới, mục tiêu mức 29,80 như một trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng được đề xuất, điều này sẽ vẫn có giá trị với điều kiện giá ổn định trên 26,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 28,00 và kháng cự 29,80.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng