Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 07-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô quay trở lại tăng và vượt trên 40,41 và chúng tôi vẫn đang chờ tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, lưu ý rằng việc giải quyết trên mức đã đề cập sẽ dẫn đến giá đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong giai đoạn sắp tới, đặc biệt là EMA50 và stochastic cung cấp các tín hiệu tích cực ngay bây giờ, lưu ý rằng mục tiêu tích cực tiếp theo đạt 43,05.