Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 01-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy sự gia tăng nhiều hơn để di chuyển khỏi ngưỡng 1.3400, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay và con đường đang mở để hướng tới mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là đạt 1.3565, lưu ý rằng đường EMA50 hỗ trợ làn sóng tăng giá được đề xuất, sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định trên 1.3300.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3340 và kháng cự 1.3520.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng