EURJPY tác động lên rào cản - Phân tích - 1-9-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã hình thành một đợt tăng giá mới vào ngày hôm qua, để lặp lại áp lực lên mức 126,75 nhằm tìm lối ra để tiếp tục các nỗ lực tăng giá trong thời gian gần và trung bình.

bằng hình ảnh trên, chúng tôi nhận thấy nỗ lực ngẫu nhiên để đạt đến mức quá mua, để tăng cơ hội đạt được động lượng tích cực hơn, điều này khiến chúng tôi đợi đạt được mức vi phạm cần thiết để xác nhận nỗ lực đạt được các trạm bổ sung bắt đầu tại 127,40 và 129,35.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 126,20 và 127,40

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng