GBPJPY tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 1-9-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã tiếp cận từ mục tiêu chính phụ ở mức 142,30, cho thấy nó bị ảnh hưởng bởi xu hướng tăng giá dự kiến, sự ổn định lặp lại trong các mức kênh tăng bên cạnh việc tiếp tục hình thành hỗ trợ ban đầu tại 139,80 khiến chúng tôi thích nhiều hơn nỗ lực tăng giá, mục tiêu là 143,10 đạt mức 145,15 trong giai đoạn sắp tới.

lưu ý rằng việc tiếp tục dao động ngẫu nhiên gần mức 80 sẽ tăng cơ hội đạt được động lượng tích cực hơn và điều đó cho phép nó đạt được các mục tiêu bổ sung được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 140,80 đến 143,10

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng