Bạch kim nỗ lực đổi mới tính tích cực - Phân tích - 1-9-2020


Economy analysis


Giá bạch kim bắt đầu cố gắng làm mới sự tích cực bằng cách tăng lên trên mức hỗ trợ ban đầu tại 915,00, để ý ghi nhận một mục tiêu tích cực mới bởi sự ổn định của nó gần 945,00, sự tích cực yếu là do mâu thuẫn giữa sự ổn định ngẫu nhiên dưới mức 50 và mức tích cực của đường trung bình động 55, tiếp tục xác nhận sự ổn định của hỗ trợ ban đầu như xuất hiện trong hình trên.

do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ thu thập thêm động lượng tích cực cho phép nó tiếp tục tăng để vượt qua mức 980,00, để bắt đầu ghi các mục tiêu mới bằng cách đạt 1045,00 và 1105,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 920,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng