Giá đồng xác nhận sự vi phạm - Phân tích - 1-9-2020


Economy analysis


Giá đồng xác nhận lấy lại xu hướng tăng nhờ sự ổn định của nó trên ngưỡng 2.9850, ghi nhận các mục tiêu bổ sung ban đầu bằng cách chạm mức 3.0400, sự tiếp tục của động lượng tích cực đến từ stochastic khiến chúng tôi kỳ vọng hình thành các sóng tăng thêm, để đạt được mức mục tiêu 3.1200 lên 3.3000 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.9500 đến 3.1200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng