USDCHF đạt mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 01-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,9000, đang cố gắng phá vỡ nó ngay bây giờ, điều này hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong dài hạn, mở đường đến mức 0,8935, đại diện cho mục tiêu tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm giá được hỗ trợ bởi đường EMA50, với điều kiện giá ổn định dưới 0,9080.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,8940 và kháng cự 0,9070.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm