AUDUSD hoàn thành mô hình tích cực - Phân tích - 01-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã quản lý để phá vỡ ngưỡng kháng cự của cờ tăng giá được đề cập trong báo cáo cuối cùng của chúng tôi, để có được động cơ tích cực tốt đẩy giá vượt qua ngưỡng 0,7400 ngay bây giờ, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong các phiên sắp tới, mục tiêu 0,7485 là trạm tiếp theo.

Do đó, chúng tôi đang chờ đợi mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc giữ trên 0,7325 là điều quan trọng để đạt được các mục tiêu đã chờ đợi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7350 và 0,7480

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng