Phân tích cuối ngày đối với Vàng 07-07-2020


Economy analysis


Giá vàng tăng mạnh sau khi nhấn vào đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày hôm nay, để tiếp tục đường tăng chính của nó, khi nó đạt mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi vào lúc 1800.00, chờ tăng thêm để truy cập vào 1850.00 như một trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1756,00 để tiếp tục tăng dự kiến.