Giá dầu thô kiểm tra ngưỡng hỗ trợ - Phân tích - 01-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô quay trở lại giao dịch tại đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, nhận thấy rằng ngẫu nhiên bắt đầu trùng lặp tích cực ngay bây giờ, chờ thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu mức 45,00 là mức chính tiếp theo trạm.

Do đó, xu hướng tăng sẽ vẫn còn hiệu lực và tích cực trong ngày hôm nay, lưu ý rằng việc phá vỡ 42,20 sẽ đặt giá dưới áp lực giảm điều chỉnh trong ngày trước khi quay đầu tăng trở lại một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 42,00 hỗ trợ và 45,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng