Giá bạc tiếp tục tăng - Phân tích - 01-09-2020


Economy analysis


Giá bạc cung cấp xu hướng tăng giá hơn để xác nhận việc vượt qua ngưỡng 28,00, tiếp cận các khu vực 29,00 đô la hiện tại, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi trong giai đoạn sắp tới, khi giá di chuyển được tổ chức bên trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, chờ đợi để truy cập 29,80 thể hiện mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ vẫn chiếm ưu thế trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 26,90 để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 28,00 và mức kháng cự 29,80.

xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng