USDCAD tiếp tục giảm - Phân tích - 01-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD cho thấy các giao dịch tiêu cực bổ sung để bắt đầu nhấn vào ngưỡng 1.3000, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong ngày và ngắn hạn, mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1.2960, lưu ý rằng việc vượt qua mức này sẽ mở đường tiếp tục giảm trong ngắn hạn và trung hạn, khi các mục tiêu tiếp theo đạt 1,2785.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng giảm dự kiến, sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện mức giá ổn định dưới 1,3110 và mức quan trọng nhất dưới 1,3190.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1,2920 và mức kháng cự 1,3070.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm