USDJPY đạt được một số lợi nhuận - Phân tích - 01-09-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự vững chắc tại 105,20, để kiểm tra mức cản 106,00, nhận thấy rằng giá bắt đầu phục hồi theo hướng giảm giá hiện tại, trên đường tiếp tục xu hướng giảm được đề xuất gần đây, mà các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách phá vỡ 105,20 để xác nhận hướng tới 103,65 như một trạm chính tiếp theo.

Stochastic cung cấp tín hiệu chồng chéo tiêu cực hỗ trợ kỳ vọng về sự sụt giảm, có tính đến việc tiếp tục của sóng giảm giá giữ dưới 106,44.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,80 và kháng cự 106,10

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm