EURUSD vượt qua mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 01-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD mở giao dịch hôm nay với xu hướng tăng giá mạnh vượt qua mức 1.1965 và cố gắng quay trở lại kênh tăng giá nhỏ xuất hiện trên biểu đồ, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong giai đoạn sắp tới, mở đường cho hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là đạt 1.2160.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng giá được đề xuất, lưu ý rằng việc giữ trên 1.1935 thể hiện điều kiện ban đầu để tiếp tục đà tăng giá, vì nó có thể bị phá vỡ nhấn vào giá để kiểm tra vùng 1.1845 ban đầu trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1900 và kháng cự 1.2090.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng