Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 31-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đối mặt với áp lực tiêu cực trong ngày để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, trong khi kịch bản tích cực tổng thể vẫn hoạt động miễn là mức 42,20 vẫn được giữ nguyên, chờ đợi động cơ tích cực hỗ trợ để đẩy giá tiến về phía tiếp theo của chúng ta mục tiêu chính ở mức 45,00.