Phân tích cuối ngày cho Vàng 31-08-2020


Economy analysis


Giá vàng quay trở lại ổn định trên mức 1967,90, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực trong các phiên sắp tới, mục tiêu mức 2008.80 như một trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ 1967,90 sẽ ép giá kiểm tra các khu vực 19634,86 trước bất kỳ nỗ lực mới để vươn lên.