Phân tích cuối ngày cho EURUSD 31-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giao dịch tích cực để thành công khi chạm vào mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.1965 và ổn định gần nó, chờ đợi mức tăng nhiều hơn để hướng tới trạm tiếp theo kéo dài đến 1.2160, để giữ cho xu hướng tăng hoạt động trong thời gian sắp tới trừ khi phá vỡ mức 1,1845 và giữ dưới mức đó.