Phân tích cuối ngày cho EURUSD 07-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD bắt đầu tăng trở lại sau khi kiểm tra mức 1.1270, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi tín hiệu tích cực được cung cấp bởi stochastic, tùy thuộc vào sự ổn định giá trên mức đã đề cập, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi đạt 1.1420.