Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 31-08-2020


Economy analysis


Các giao dịch gần đây của cặp AUDUSD bị giới hạn trong kênh giảm giá nhỏ xuất hiện trên hình ảnh nhỏ, mà chúng tôi tin rằng nó tạo thành mô hình cờ tăng, do đó, giá cần phải phá vỡ 0,7360 để kích hoạt hiệu ứng tích cực của mô hình này, sau đó là tăng giá hướng tới mục tiêu tích cực tiếp theo của chúng tôi là đạt 0,7485.

Nhìn chung, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động cho ngày hôm nay với điều kiện giá ổn định trên 0,7325.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7320 và 0,7440

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng