Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 31-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tiếp tục giao dịch tích cực và dao động quanh mức 46,50 hiện tại, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng chiếm ưu thế trong phần còn lại của ngày, lưu ý rằng việc vượt qua các khu vực hiện tại sẽ giảm bớt sứ mệnh đạt được các mục tiêu tích cực của chúng tôi, bắt đầu ở mức 47,60 và mở rộng đến 49,00, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ 44,75 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 45,00 và kháng cự 47,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng