Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 31-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tích cực hiện đang di chuyển khỏi mức 43,05, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi trong ngày và ngắn hạn, và con đường hướng tới mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là 45,00, lưu ý rằng EMA50 và stochastic hỗ trợ làn sóng tăng được đề xuất, sẽ vẫn có giá trị theo logn vì 42,20 vẫn còn nguyên như một điều kiện đầu tiên để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng