Cập nhật giữa trưa cho Vàng 31-08-2020


Economy analysis


Giá vàng phải đối mặt với áp lực tiêu cực để phá vỡ mức 1967,90 và tiếp cận kiểm tra lại mức kháng cự đã bị phá vỡ trước đó chuyển thành hỗ trợ ban đầu ở mức 1947,00 và giá cần phải củng cố trên mức này để giữ cơ hội hợp lệ để lấy lại xu hướng tăng chính, khi phá vỡ nó sẽ tác động lên giá để giảm nhiều hơn và ghé thăm các khu vực 1934,86 trước khi có bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào.

EMA50 cố gắng hỗ trợ giá từ bên dưới, lưu ý rằng vi phạm 1967.90 là bắt buộc để dễ dàng thực hiện sứ mệnh hướng tới mục tiêu tích cực tiếp theo của chúng tôi ở mức 2008.80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1950.00 và kháng cự 2000.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng