Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 31-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD giao dịch tiêu cực ngay bây giờ, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, trong khi EMA50 tiếp tục cung cấp hỗ trợ tích cực cho làn sóng tăng chính, để giữ cho tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi cho ngày hôm nay được điều chỉnh bởi sự ổn định giá trên 1.3240, chờ hướng tới mức mở rộng của chúng tôi mục tiêu đạt đến 1.3530.

Chúng tôi cần lưu ý rằng việc phá vỡ 1.3240 sẽ khiến giá chịu thêm áp lực tiêu cực, nhắm mục tiêu kiểm tra 1.3085 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3270 và kháng cự 1.3450.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng