EURJPY dựa trên đường trung bình động - Phân tích - 31-8-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY giữ được sự ổn định tích cực trong kênh tăng giá bằng cách giải quyết trên mức trung bình động 55, tạo thành hỗ trợ ban đầu bằng cách giải quyết gần 125,15, đồng thời, việc thoát ra khỏi vùng quá bán sẽ cung cấp cho giá cơ hội tốt để thu thập tích cực xung lượng, dự kiến ​​sẽ tiến tới ngưỡng cản 126,75, tiếp theo là theo dõi hành vi giá để quản lý nhằm phát hiện các mục tiêu chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 125,10 đến 126,75

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng