GBPJPY lặp lại mức đóng cửa tích cực - Phân tích - 31-8-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã buộc phải hình thành mức phục hồi tiêu cực tạm thời sau khi ghi nhận mức 141,60, cố gắng lấy thêm động lực tích cực để xác nhận sự tiếp tục của mức tích cực được đề xuất trước đó.

Mức 139,80 tạo thành đường hỗ trợ ban đầu, trong khi stochastic cố gắng cung cấp động lượng tích cực, cho phép chúng tôi kỳ vọng việc tiếp tục cuộc tấn công tăng giá để tiến tới mức 142,30, trong khi vượt qua mức này sẽ xác nhận việc nhắm mục tiêu các mức tích cực mới có thể kéo dài đến 145,15 trong giai đoạn sắp tới .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 140,20 đến 142,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng