Bạch kim cần động lực tích cực mới - Phân tích - 31-8-2020


Economy analysis


Mặc dù giá Bạch kim gần đây củng cố trên mức 915,00, việc thiếu động lực tích cực tạo thành yếu tố chính để xác nhận sự thống trị của xu hướng đi ngang và hoãn cuộc tấn công tăng giá ngay bây giờ.

Chúng tôi đảm bảo tầm quan trọng của việc thu thập động lực tích cực trong thời gian ngắn hạn để xoay xở để làm mới các nỗ lực tăng giá và tăng cơ hội vượt qua ngưỡng 980,00 để đạt được mục tiêu chính đầu tiên ở mức 1045,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 910,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng