Coca-Cola tăng trong bối cảnh áp lực tiêu cực - Phân tích - 07-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Coca-Cola đã tăng 0,78% trong phiên cuối cùng trong bối cảnh các tín hiệu tích cực từ chỉ báo RSI, cùng với áp lực tiêu cực từ SMA 50 ngày, trong khi bị tổn thương do đâm vào đường xu hướng ngắn hạn tăng gần đây.

Do đó, chúng tôi hy vọng cổ phiếu sẽ giảm và nhắm mục tiêu hỗ trợ 43,18, với điều kiện là mức kháng cự 47,84.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish