Giá đồng phục hồi xu hướng tăng - Phân tích - 31-8-2020


Economy analysis


Giá đồng đã thành công vượt qua mức điều chỉnh Fibonacci 23,6%, tạo thành rào cản vững chắc ở mức 2,9850 để củng cố sự tiếp tục tích cực trong thời gian ngắn hạn và trung hạn.

Ngoài ra , phạm vi tiếp cận ngẫu nhiên đến các vùng quá mua sẽ tăng cơ hội thu thập động lượng tích cực, cho phép chúng tôi đề xuất đạt các mức tích cực mới có thể bắt đầu ở mức 3.1200, sau đó là mức 3.3000.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,9500 đến 3,1200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng