USDCHF hoàn thành mô hình phủ định - Phân tích - 31-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã cố gắng phá vỡ đường hỗ trợ của tam giác đối xứng xuất hiện trên biểu đồ và tăng theo xu hướng giảm để tiếp cận mục tiêu tiêu cực được chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,9000 và chúng tôi đề xuất tiếp tục áp lực tiêu cực để phá vỡ mức này và mở đường cho hướng tới 0,8935 như một trạm chính tiếp theo.

Do đó, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới với điều kiện giá ổn định dưới 0,9090.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,8960 và kháng cự 0,9090.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm