AUDUSD tiếp cận mục tiêu thứ hai - Phân tích - 31-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã cung cấp các giao dịch tích cực mới để đạt đến ngưỡng của mục tiêu chờ đợi thứ hai ở mức 0,7400, để tiếp tục di chuyển bên trong các kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, nhận được sự hỗ trợ tích cực liên tục bởi đường EMA50, chờ đợi sự gia tăng nhiều hơn để hướng tới 0,7485 khu vực đại diện cho mục tiêu tiếp theo.

Do đó, xu hướng tăng sẽ vẫn hợp lệ và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ 0,7325 có thể tác động lên giá để bắt đầu điều chỉnh giảm làn sóng nhắm mục tiêu kiểm tra khu vực 0,7240 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7320 và 0,7440

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng