Giá dầu thô chờ đà tích cực - Phân tích - 31-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô dao động quanh mức 43,05, di chuyển bên trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, hỗ trợ việc tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 45,00.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá được hỗ trợ liên tục bởi đường EMA50, lưu ý rằng điều quan trọng là phải giữ trên 42,20 và quan trọng nhất là trên 41,05 để đạt được các mục tiêu đã chờ đợi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 42,00 hỗ trợ và 45,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá